Objectives [SRB]

Languages: [BUL] [EN] [HUN] [PL] [SRB]

Climateurope ima četiri osnovna cilja:

1.

Razvijanje panevropskog okvira za modeliranje klimatskog sistema Zemlje i pružanje usluga u klimatologiji. Ovaj okvir biće razvijen kroz organizovanu mrežu evropskih, nacionalnih i međunarodnih inicijativa i organizacija. Pored sve izraženije potrebe za ovakvom mrežom, koja će biti interdisciplinarna, ona trenutno ne postoji.

2.

Koordiniranje i integrisanje sadašnjeg i budućeg modeliranja klime, klimatskih osmatranja i inicijativa za klimatske usluge u Evropi, kao i olakšavanje dijaloga između relevantnih zainteresovanih strana, uključujući naučne klimatske zajednice, organizacije za finansijsku podršku, kao i onih koji pružaju i koji koriste usluge. Ovo će poboljšati saradnju, smanjiti podelu i promovisati usklađivanje nacionalnih, evropskih i međunarodnih aktivnosti. Među korisnicima klimatskih usluga su javni sektor, preduzeća, industrija i društvo.

3.

Uspostavljanje interdisciplinarnih ekspertskih grupa za procenu najsavremenijih dostignuća u modeliranju klimatskog sistema Zemlje i pružanja usluga u klimatologiji u Evropi, i utvrđivanje postojećih nedostataka, novih izazova i narastajućih potreba, zajedno sa definisanjem specifičnih preporuka Evropskoj komisiji za prioritizacijuu budućim istraživanjima i inovacijama u ovoj oblasti. Pored više nego jasno izražena potrebe, ovakve procene trenutno ne postoje.

4.

Poboljšati komunikaciju i diseminaciju sa zainteresovanim stranama, posebno kroz: organizaciju niza događaja koji bi omogućili povezivanje unutar mreže i pokazali napredak; izradu izveštaja o najsavremenijim dostignućima u modeliranju klimatskog sistema Zemlje i pružanja usluga u klimatologiji u Evropi; razvoj i rad internet prezentacije (veb-sajta); i dodatnog napretka u komunikaciji sa zainteresovanim stranama, kako bi se još više skrenula pažnja i uvećao uticaj projekta.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close