The Project [SRB]

Languages: [BUL] [EN] [HUN] [PL] [SRB]

Climateurope je:

  • Evropska mreža za istraživače, pružaoce i korisnike klimatskih informacija
  • Mesto za razmenu najboljih praksi, nedostataka i preporuka, i procenu najsavremenijih dostignuća u klimatskim osmatranjima, modeliranju i uslugama
  • Mogućnost aktivne interakcije sa korisnicima i pružaocima klimatskih informacija.

Misja

Koordynowanie i wspieranie europejskiej bazy wiedzy w celu umożliwienia lepszego zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z klimatem na rzecz powiększania wartości społecznej i gospodarczej.

Koncept

Dzięki znaczącemu i stabilnemu finansowaniu pochodzącemu zarówno z Komisji Europejskiej, jak i poszczególnych rządów, Europa znajduje się obecnie w światowej czołówce w dziedzinie modelowania systemu planetarnego i rozwoju usług klimatycznych. Może to w bezpośredni sposób poprawić życie obywateli kontynentu, którzy zmagają się ze skutkami zmienności klimatu i ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz muszą adaptować się do postępującej zmiany klimatu, próbując jednocześnie ją w należyty sposób łagodzić.

Zmiany w systemie klimatycznym wpływają na wiele sektorów, ale grono decydentów ekonomicznych i politycznych jest tak szerokie i różnorodne, że wymagania każdej z grup interesów mogą być zupełnie inne. Rośnie więc liczba inicjatyw na poziomie globalnym i europejskim oferujących w szerokim zakresie – począwszy od sieci badawczych dostarczających dane, produkty służby operacyjnej, czy analizy i oceny skutków, po działania koordynacyjne inicjatyw rządowych i dostarczające zalecenia gospodarcze i polityczne. Krajobraz prowadzonych działań jest bardzo zróżnicowany.

Użytkownicy i dostawcy informacji o klimacie stoją jednak przed poważnymi wyzwaniami w zrozumieniu tego złożonego krajobrazu. Chcąc osiągnąć maksymalne korzyści płynące z zainwestowanym środków w celu zapewnienia obywatelom krajów europejskich informacji i technologii służących rozwojowi społeczeństwa mądrze zarządzającego klimatem, niezbędny jest mechanizm koordynacji tych wszystkich zróżnicowanych i zarazem imponujących wysiłków badawczych i innowacyjnych.

Ogólna koncepcja kryjąca się za Climateurope polega na stworzeniu i zarządzaniu strukturą koordynującą, integrującą i wspierającą europejskie działania w zakresie badań i innowacji w dziedzinie modelowania systemu ziemskiego i tworzenia usług klimatycznych. Celem tej koncepcji jest stworzenie większej wartości społecznej i gospodarczej dla Europy poprzez lepsze przygotowanie i zarządzanie zagrożeniami związanymi z klimatem oraz możliwościami wynikającymi z coraz bardziej powszechnego zastosowania będącej na światowym poziomie i stale rosnącej wiedzy Europejczyków w systemach wspierania i podejmowania decyzji.

Efekty tych działań będą odczuwalne przez szereg podmiotów, obejmujących miedzy innymi sektor publiczny, rządy, biznes i przemysł.

Climateurope will provide a comprehensive overview of all the relevant activities to ensure the society at large can take full advantage of the investment Europe is making in research and innovation and associated development of services.

Climateurope zapewni kompleksowy przegląd wszystkich odpowiednich działań, aby zapewnić całemu społeczeństwu możliwość pełnego wykorzystania środków, które Europa przeznacza na badania i innowacje oraz związany z tym rozwój usług.

FINANSOWANIE

Climateurope to projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu ramowego “Horyzont 2020” – Projekt nr 689029

Latest from
Stories
  • Climate, water and metallurgy: SWICCA The production cycle of the metallurgy industry needs a significant availability of water. In Greece, to meet this need, the companies of the Halcor and ...
  • Climate and hazelnuts: Ferrero The Italian confectionery company renown all over the world for Nutella and many other food products, addresses climate change with the help of an integrated ...
  • Climate and wine: Sogrape Vinhos Having enough data available, monitoring the climate and its impact on vineyard production, and having the possibility to adapt the business to changing climate conditions ...

Climate Observations
  • The Climate Change Initiative project The objective of the CCI programme is to realize the full potential of the long-term global Earth Observations archives that ESA together with its Member ...

Earth System Modeling

Climate Services
  • CLARA The aim of CLARA innovation action is to develop a set of leading edge climate services building upon the newly developed Copernicus Climate Change Services ...