The Project [BUL]

Languages: [BUL] [EN] [HUN] [PL] [SRB]

Climateurope е:

– Общо европейската работна мрежа на изследователите, доставчиците и потребителите на информация за климата.

– Място за споделяне на сведения за най-добри практики, празноти и препоръки, както и за съвременни методи за климатични наблюдения, моделиране и услуги.

– Възможност за активно взаимодействие с потребители и доставчици на климатична информация.

Формулировка на мисията

Мисията е да координира и поддържа база на знание с цел осъществяване на по-добро управление на рискове, свързани с климата и възможности, като по този начин да създаде по-голяма социална и икономическа добавена стойност.

Концепция

Европа, чрез съществените и постоянни инвестиции от Европейската комисия и националните правителства, е на световния гребен на вълната в областта на моделирането на геофизичните системи и развитието на развитието на услуги, свързани с климата. Този факт съдържа потенциал за пряко подобрение на живота на европейските граждани, които се сблъскват с климатичната изменчивост и проявите на екстремно метеорологично време и трябва да се приспособят към променящия се климат, както и да смекчат въздействието му.

Промените в климата въздействат на много сектори и аудиторията на отговорните органи в областта е толкова обширна и разнообразна, че изискванията за прилагане във всеки сектор могат да са доста различни. Броят на проектите, на международно и общо европейско равнище нараства – той включва от изследователски мрежи от доставчици на данни, оперативни услуги, изследвания на оценки на въздействието до правителствени инициативи и изготвяне на препоръки от политическа значимост. Всичките тези инициативи са в широк времеви диапазон. Пейзажът на активността е много разнообразен.

Разбирането на този сложен пейзаж от страна на потребителите и доставчиците на климатична информация се сблъсква понастоящем със значителни предизвикателства. Нуждаем се от механизъм за координиране на въздействащите и разнообразни изследвания, респективно постижения, ако бихме искали да максимизираме ползите от инвестициите и ако желаем да предоставим на европейските граждани информацията и технологията, необходима за развитието на общество, съобразено с климата.

Генералната концепция в основата на Climateurope е създаването и управлението на работна рамка, която да координира, интегрира и подпомага изследователските и иновативни дейности в Европа в областта на геофизичното моделиране и климатичните услуги. Целта на тази концепция е да доведе по-големи социални и икономически ползи за Европа чрез подобрена подготовка за и управление на риска, свързан с климата и възможности, произтичащи от приспособяването на общо европейското знание за практически цели, а чрез това и постигане на приложимост за изготвяне на решения и политики.

Тази стойност ще бъде усетена от широк кръг участници като публичен сектор, правителства, предприемачеството и индустрията.

Climateurope ще проведе задълбочен преглед на всички значими активности за да осигури в максимална степен усвояемостта на предимствата, произтичаща от инвестициите, които Европа влага в изследванията и иновациите и свързаното с тях развитие на услугите.

Финансиране

Climateurope е проект, финансиран от европейската комисия чрез рамкова програма Horizon2020 – Project ref. 689029

Latest from
Stories

Climate Observations

Earth System Modeling

Climate Services
  • INNOVA – Climate Service Provision Adaptation to climate change and disaster risk management are gradually entering the political agendas at different levels, fostering development of early climate services which need ...

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close